Keresés

2011. évi jogszabályok

2011. jan. 1. és nov. 30. között az alábbi környezetvédelmi tárgyú - vagy azzal szorosan összefüggő - jogszabályok jelentek meg:

Az egyes (illetve a módosított eredeti) jogszabályok letölthetők a

http://www.mhk.hu/mhknew/index.php?m=0000&p=php_i_online/index weblapról!

Összeállította:    Tiderenczl József

Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosításáról
1/2011. (I. 14.) NGM rendelet Magyar Közlöny 4. száma 481. oldal

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervével összefüggő egyes feladatokról
1002/2011. (I. 14.) Korm. határozat Magyar Közlöny 4. száma 576. oldal

Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26. napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 132/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 2–5. §-ainak, valamint a 7. és 8. §-ainak hatálybalépéséről
2/2011. (I. 14.) KüM határozat Magyar Közlöny 4. száma 583. oldal

A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról
2/2011. (I. 14.) VM rendelet Magyar Közlöny 4. száma 485. oldal

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
4/2011. (I. 14.) VM rendelet Magyar Közlöny 4. száma 487. oldal

Egyes miniszteri rendeletek levegővédelemmel összefüggő módosításáról
5/2011. (I. 14.) VM rendelet Magyar Közlöny 4. száma 534. oldal

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
6/2011. (I. 14.) VM rendelet Magyar Közlöny 4. száma 537. oldal

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról
1010/2011. (I. 19.) Korm. határozat Magyar Közlöny 6. száma 611. oldal

A Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról
1011/2011. (I. 19.) Korm. határozat Magyar Közlöny 6. száma 630. oldal

A Regionális Operatív Programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek jóváhagyásáról
1012/2011. (I. 19.) Korm. határozat Magyar Közlöny 6. száma 644. oldal

A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 9. száma 2638. oldal

A bioüzemanyag-előállítás fenntartható minősítésének igazolásáért, nyilvántartásba vételéért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
7/2011. (I. 28.) VM rendelet Magyar Közlöny 9. száma 2856. oldal

A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ jogállásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
13/2011. (II. 15.) ME határozat Magyar Közlöny 13. száma 3648. oldal

A Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházásokról
1028/2011. (II. 22.) Korm. határozat Magyar Közlöny 15. száma 3752. oldal

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
12/2011. (II. 22.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 15. száma 3726. oldal

A légiközlekedési tevékenységből származó üvegházhatású gázok kibocsátásáról
18/2011. (II. 28.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 18. száma 3828. oldal

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységről
8/2011. (III. 17.) NFM rendelet Magyar Közlöny 28. száma 5102. oldal

Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és az egyszerű nyomástartó edények és a gázüzemű berendezések kialakításával és megfelelőség tanúsításával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
11/2011. (III. 21.) NGM rendelet Magyar Közlöny 29. száma 5187. oldal

Egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő módosításáról
2011. évi XXII. törvény Magyar Közlöny 30. száma 5210. oldal

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
41/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 30. száma 5350. oldal

A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról
48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 34. száma 5695. oldal

A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosításáról
11/2011. (IV. 7.) NFM rendelet Magyar Közlöny 37. száma 10101. oldal

A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagoya Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról
1095/2011. (IV. 15.) Korm. határozat Magyar Közlöny 40. száma 10468. oldal

Az egyes termékekre vonatkozó részletes ökotervezési követelményeket meghatározó végrehajtási rendeletek alkalmazásának ellenőrzéséhez szükséges források biztosításáról
1096/2011. (IV. 15.) Korm. határozat Magyar Közlöny 40. száma 10468. oldal

Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőség értékelésének általános feltételeiről
65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 40. száma 10385. oldal

Az új Alkotmány
Magyarország Alaptörvénye Magyar Közlöny 43. száma 10656. oldal

A 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről
31/2011. (IV. 28.) VM rendelet Magyar Közlöny 45. száma 10708. oldal

Egyes magyarországi nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról
76/2011. (V. 2.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 47. száma 10907. oldal

A nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról
17/2011. (V. 6.) NFM rendelet Magyar Közlöny 48. száma 11022. oldal

A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról
38/2011. (V. 18.) VM rendelet Magyar Közlöny 52. száma 11799. oldal

A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 52. száma 11687. oldal

A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet módosításáról
25/2011. (V. 26.) NFM rendelet Magyar Közlöny 55. száma 11877. oldal

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról
41/2011. (V. 26.) VM rendelet Magyar Közlöny 55. száma 11895. oldal

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosításáról
27/2011. (V. 31.) NFM rendelet Magyar Közlöny 57. száma 13469. oldal

A Kohéziós Alap közreműködő szervezet kijelöléséről
28/2011. (V. 31.) NFM rendelet Magyar Közlöny 57. száma 13470. oldal

A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek körébe tartozó Dél-balatoni halastavak és berkek Ramsari terület kihirdetéséről
45/2011. (V. 31.) VM rendelet Magyar Közlöny 57. száma 13470. oldal

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
48/2011. (VI. 1.) VM rendelet Magyar Közlöny 58. száma 13516. oldal

A Magyarországon létesítendő új atomerőműre, illetve atomerőművi blokkra vonatkozó nukleáris biztonsági követelmények meghatározásáról
1183/2011. (VI. 6.) Korm. határozat Magyar Közlöny 59. száma 13581. oldal

Egyes természetvédelmi és agrártárgyú törvények módosításáról
2011. évi LXX. törvény Magyar Közlöny 69. száma 15009. oldal

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
96/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 71. száma 15235. oldal

A gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről
1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozat Magyar Közlöny 72. száma 15359. oldal

Az Ivóvízminőség-javító Program felgyorsításáról
1224/2011. (VI. 29.) Korm. határozat Magyar Közlöny 72. száma 15370. oldal

A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a Kormány általi felülvizsgálatáról
55/2011. (VI. 29.) OGY határozat Magyar Közlöny 72. száma 15357. oldal

A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
105/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 74. száma 22167. oldal

Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról
112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 75. száma 22402. oldal

A környezetvédelmi termékdíjról
2011. évi LXXXV. törvény Magyar Közlöny 75. száma 22302. oldal

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról
2011. évi LXXXVII. törvény Magyar Közlöny 75. száma 22343. oldal

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
115/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 77. száma 22578. oldal

A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 78. száma 22616. oldal

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról
66/2011. (VII. 12.) VM rendelet Magyar Közlöny 79. száma 22973. oldal

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról
66/2011. (VII. 12.) VM rendelet Magyar Közlöny 79. száma 22973. oldal

Egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról
2011. évi XCV. törvény Magyar Közlöny 81. száma 23096. oldal

Az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról
24/2011. (VII. 21.) BM rendelet Magyar Közlöny 87. száma 25407. oldal

Egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
80/2011. (VIII. 3.) VM rendelet Magyar Közlöny 91. száma 25944. oldal

Az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról
24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet Magyar Közlöny 93. száma 25972. oldal

Az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia keretében első ütemben indítandó magyar projektekről
1272/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat Magyar Közlöny 94. száma 26022. oldal

Amegújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamintakapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
166/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 98. száma 26255. oldal

A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 98. száma 26258. oldal

A Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégiáról
1307/2011. (IX. 6.) Korm. határozat Magyar Közlöny 103. száma 28147. oldal

Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 107. száma 28408. oldal

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet és az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról
194/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 109. száma 28595. oldal

A vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásokról
89/2011. (IX. 29.) VM rendelet Magyar Közlöny 111. száma 28792. oldal

A kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról
1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat Magyar Közlöny 117. száma 29546. oldal

A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
209/2011. (X. 12.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 117. száma 29476. oldal

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 123. száma 31444. oldal

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet módosításáról
104/2011. (XI. 10.) VM rendelet Magyar Közlöny 131. száma 32320. oldal

A védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról
106/2011. (XI. 10.) VM rendelet Magyar Közlöny 131. száma 32374. oldal

A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
237/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 133. száma 32489. oldal

Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet módosításáró
108/2011. (XI. 21.) VM rendelet Magyar Közlöny 136. száma 32740. oldal

A víziközlekedés rendjéről
57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet Magyar Közlöny 137. száma 32953. oldal

Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről
110/2011. (XI. 24.) VM rendelet Magyar Közlöny 138. száma 33271. oldal

A KEOP keretében megvalósuló „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról
1402/2011. (XI. 24.) Korm. határozat Magyar Közlöny 138. száma 33310. oldal

A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről
246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 138. száma 33168. oldal

Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről
247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 139. száma 33354. oldal

Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól
59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet Magyar Közlöny 139. száma 33364. oldal

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosításáról 
62/2011. (XI.29.) NFM rendelet Magyar Közlöny 140. száma 33615. oldal

Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról 
253/2011. (XII. 5.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 144. száma 34407. oldal

A Környezet és Energia Operatív Program derogációs projektek kamattámogatásá-nak igényléséről, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltét-eleiről szóló 139/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról 
255/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 145. száma 34581. oldal

A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról 
115/2011. (XII. 9.) VM rendelet Magyar Közlöny 148. száma 37383. oldal

A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjár-mű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről 
118/2011. (XII. 15.) VM rendelet Magyar Közlöny 152. száma 37766. oldal

Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról 
120/2011. (XII. 15.) VM rendelet Magyar Közlöny 152. száma 37822. oldal

A tervpályázati eljárások szabályairól
305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 158. száma 38751. oldal

A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 
308/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 158. száma 38775. oldal

Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról 
36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Magyar Közlöny 158. száma 38827. oldal

A vízrajzi feladatok ellátásáról 
146/2011. (XII. 23.) VM rendelet Magyar Közlöny 158. száma 38941. oldal

A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
147/2011. (XII. 23.) VM rendelet Magyar Közlöny 158. száma 38943

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet Magyar Közlöny 158. száma 40116. oldal

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról 
149/2011. (XII. 31.) VM endelet Magyar Közlöny 166. száma 42238. oldal