Keresés

2012. évi jogszabályok

2012. jan. 1. és dec. 31. között az alábbi környezetvédelmi tárgyú – vagy azzal szorosan összefüggő – jogszabályok jelentek meg:

Az egyes (illetve a módosított eredeti) jogszabályok letölthetők a http://www.mhk.hu/mhknew/index.php?m=0000&p=php_i_online/index 
weblapról!

Összeállította:   Tiderenczl József

Magyar                                 Jogszabály száma és címe                                                    Oldal

Közlöny

száma

2.

 

2012. évi I. törvény

A munka törvénykönyvéről

257

2012. évi II. törvény

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

317

3.

 

1002/2012. (I. 11.) Korm. határozat

A mezőgazdasági termelés területén energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz visszatáplálására vonatkozó kötelezettség felfüggesztéséről

398

 

6.

 

1/2012. (I. 20.) NFM rendelet

A megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról

463

                                              

12.

 

9/2012. (II. 1.) Korm. rendelet

Az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól

630

3/2012. (II. 1.) KIM rendelet

A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

635

 

21.

 

1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat

Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről

1475

 

24.

 

10/2012. (II. 29.) KIM rendelet

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

5188

 

28.

 

37/2012. (III. 9.) Korm. rendelet

Az atomenergiával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

6055

 

35.

 

48/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

6654

 

37.

 

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

6940

40.

 

67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeletek területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

7984

 

41.

 

2012. évi XXVIII. törvény

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról

8063

 

44.

 

75/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

8223

 

36/2012. (IV. 13.) VM rendelet

 

A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet és az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes rendelet módosításáról

8249

 

45.

 

2012. évi XXXV. törvény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról

8252

 

46.

 

80/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

8312

 

 

 

48.

 

82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeleteinek módosításáról

8439

83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról

8448

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

8492

85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól

8494

 

50.

 

90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

8580

 

52.

 

2012. évi XL. törvény

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

8829

 

53.

 

43/2012. (V. 3.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

8888

 

54.

 

24/2012. (V. 8.) BM rendelet

A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

8974

 

56.

 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

9237

 

58.

 

97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

9769

 

61.

 

2012. évi XLVII. törvény

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

9935

 

62.

 

104/2012. (V. 25.) Korm. rendelet

Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

9999

 

65.

 

1175/2012. (VI. 1.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. prioritásainak megállapításáról

10584

 

67.

 

113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelet

A vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról

10850

 

69.

 

36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet

A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről

11682

 

73.

 

1194/2012. (VI. 18.) Korm. határozat

A Paksi Atomerőmű telephelyén létesülő új atomerőművi blokkal (blokkokkal) kapcsolatos további feladatok meghatározásáról

11880

1195/2012. (VI. 18.) Korm. határozat

A nukleáris energia hazai alkalmazásával, annak fejlesztésével kapcsolatos stratégiai kérdéseket vizsgáló Nukleáris Energia Kormánybizottság létrehozásáról, összetételének és feladatainak meghatározásáról

11884

1196/2012. (VI. 18.) Korm. határozat

A Paksi Atomerőmű telephelyén létesülő új atomerőművi blokkal (blokkokkal) kapcsolatos beruházás kiemelt jelentőségéről

11885

 

74.

 

2012. évi LXXII. törvény

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény módosításáról

 

11925

 

77.

 

122/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

Egyes víziközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

12105

123/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

12110

124/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

12111

125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

12111

1210/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

A mecseki uránbányászat újraindításáról

12137

 

79.

 

32/2012. (VI. 28.) BM rendelet

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról

12286

 

83.

 

32/2012. (VII. 2.) KIM rendelet

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

12726

 

93.

 

2012. évi CV. törvény

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

13590

2012. évi CVI. törvény

Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról

13591

156/2012. (VII. 13.) Korm.   rendelet

Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

13611

 

94.

 

71/2012. (VII. 16.) VM rendelet

Egyes miniszteri rendeletek levegővédelemmel összefüggő módosításáról

13685

 

95.

 

158/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet

A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ jogállásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

13908

 

101.

 

175/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

17343

 

103.

 

211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

17468

 

107.

 

40/2012. (VIII. 13.) BM rendelet

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

18384

 

112.

 

233/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

19110

 

115.

 

247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

19478

 

117.

 

251/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

19686

 

121.

 

54/2012. (IX. 17.) NFM rendelet

A bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló 36/2010. (XII. 31.) NFM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet módosításáról

20102

 

133.

 

2012. évi CXLIII. törvény

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról

22573

 

135.

 

290/2012. (X. 15.) Korm. rendelet

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

22718

109/2012. (X. 15.) VM rendelet

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet módosításáról

23355

 

137.

 

295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról

23405

 

140.

 

297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet

A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

24421

 

144.

 

2012. évi CLVII. törvény

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról

24638

 

145.

 

58/2012. (X. 31.) NFM rendelet

A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési éskoordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről

24795

 

148.

 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

24878

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

24961

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Atelepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és atelepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

24967

 

152.

 

115/2012. (XI. 16.) VM rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosításáról

25604

116/2012. (XI. 16.) VM rendelet

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

25606

 

160.

 

2012. évi CLXXXV. törvény

A hulladékról

26904

 

166.

 

348/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

27587

 

170.

 

2012. évi CXCVIII. törvény

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

28146

2012. évi CCI. törvény

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról

28170

 

171.

 

370/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

28259

371/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

28260

 

174.

 

375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

28698

380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

28723

130/2012. (XII. 19.) VM rendelet

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról

28777

 

175.

 

393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról

29522

394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

29546

395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

Az örökségvédelmi hatástanulmányról

29602

400/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

29644

44/2012. (XII. 20.) AB határozat

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

29699

 

177.

 

136/2012. (XII. 21.) VM rendelet

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

36487

 

179.

 

144/2012. (XII. 27.) VM rendelet

A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

37077

145/2012. (XII. 27.) VM

rendelet

A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

37082

147/2012. (XII. 27.) VM rendelet

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

37095