Keresés

Fizikusnapok Erdélyben

"Körmöczi János Fizikusnapok"-at rendezett  az Erdélyi Magyar Műszaki  Tudományos Társaság   2017. november 24-26. között Marosvásárhelyen.


A Körmöczi János Fizikusnapok keretében Marosvásárhelyen a Technika Házában került megrendezésre „A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kérdésköre” c. konferencia. Az ülést Csegzi Sándor, a marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem igazgatója vezette.

A bevezető előadásokat a Budapest és Pest megyei Mérnöki Kamara képviseletében Dr. Unk Jánosné és Bite Pálné dr. Pálffy Mária tartotta.

Dr. Unk  Jánosné  gyémántdiplomás villamosmérnök a  „Megújuló energia, szakmapolitikai és társadalmi hatáselemzések” c. környezetjavító és oktatási célzatú előadását tartotta meg, bemutatva az európai és magyarországi regionális módszertani gyakorlatokat, melyek a megújuló energiaforrások potenciális adottságainak komplex elemzésére, valamint a köztudatban ismerteknél jóval szerteágazóbb hasznosítási technológiák alkalmazási lehetőségeire vonatkoznak. A helyi energiahasznosítási -- lokális, saját hazai, tiszta erőforrásból-, okos hálózati (smart grid) rendszerből-, innovatív technológiák bevezetéséből, stb. származó -- előnyök mellett, bizonyítottan kimutathatók a    klímához való alkalmazkodási hatások, továbbá a lakosság körében fokozottan népszerű alkalmazások (pl. napenergia átalakítási beruházások) hatásai, s az ezzel járó energiamegtakarítási, energiahatékonysági és a gazdaságra is kiható, a jövőt kedvezően befolyásoló eredményességük.

Bite Pálné dr Pálffy Mária „AZ EU zajvédelmi irányelve a gyakorlatban” c. előadásában az EU zajvédelmi irányelvein alapuló stratégiai zajtérképezés romániai gyakorlati alkalmazására mutatott példákat Kolozsvár, Nagyszeben, Konstanca, Temesvár, stb. városok esetére. A zajtérképek, intézkedési tervek során szerzett tapasztalatok alapján jelezte az EU által ajánlott, Romániában alkalmazott zajszámítási módszerek román viszonyokhoz igazításának szükségességét, valamint felhívta a figyelmet a stratégiai zajtérképezési gyakorlat széleskörű alkalmazása mellett annak korlátaira is. Jelezte a közeljövőben, a számítási módszerekben várható változásokat.

Az erdélyi kollegák előadásaikban bemutatták a marosvásárhelyi Fenntartható fejlődési információs és nevelési központot, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megismeréséhez a marosvásárhelyi tudásközpontot. Rendkívül érdekes előadást tartott Rusz Ottilia meteorológus, évekre visszamenő meteorológia adatbázisából vont le hasznos következtetéseket a marosvásárhelyi mikroklíma változásáról.

Az előadások közül kiemelendő Puskás Dávid, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti, Líceum diákja, aki a 3D nyomtatott Holdbázis című pályázatát mutatta be, mellyel a magyarországi 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen 1. helyezést ért el.

A Földről a Holdra szállított távvezérlésű 3D nyomtató-roverek egy automatikusan felfúvódó dómot építenek körbe megszilárdított holdporral, így alakítva ki a nagy szilárdságú és megfelelő védelmet nyújtó holdbázist. A kutatás célja a 3D nyomtatással előállított bázis kivitelezhetőségének, az ötlet gyakorlatba ültetésének, valamint a követelményeknek (védelem, biztonság, gazdaságosság) való megfelelés vizsgálata volt. A kutatása kiterjedt a holdi talaj megfelelő utánzására, az anyagi tulajdonságok mérésére, vizsgálatára, végül a megfelelő 3D nyomtató létrehozására és a bázis megtervezésére.

A magyarországi előadók a hallgatóság körében felmerült kérdésekre vonatkozó válaszukat és a helyi kezdeményezésére adható szaktanácsaikat a szünetben adták meg.

A rendkívül barátságos légkörben zajló konferencia után megtekinthettük a nagymúltú Bolyai Farkas Elméleti, Líceum eredetiben fennmaradt tanári termét, dísztermét, valamint az 1802-ben létesített, több, mint 40000 kötetet tartalmazó Teleki Tékát.  

2017. december 13. 

Bite Pálné dr. Pálffy Mária, BPMK elnökség tagja
MMK Környezetvédelmi tagozat Szakértői Testület elnöke