Keresés

Környezeti Hatásvizsgálat (KHV) szemináriumA képzés időpontja: 2016. április 28. (csütörtök), 1000 – 1700


A képzés helye: Budapest XIII. ker. Váci út 45. 7. em. (legfeljebb 80 fő)


A képzés célja a hatályos környezeti irányelvekre vonatkozó ismeretek bővítése, európai és hazai példák megismertetése, típushibák bemutatása, illetve az újonnan jelentkező követelmények (klímaváltozásnak ellenálló projektek, Víz Keret Irányelv 4.7 teszt) rendszerbe helyezése.


Regisztráció: http://goo.gl/forms/gWTmLVty7l

I.                    A képzés célja:

A környezetvédelmi engedélyezési eljárás jogi háttere folyamatosan változik. Az első KHV Irányelv (85/337/EGK) óta sok idő telt el, de az utolsó módosítás (2014/52/EU) többségünknek még új.

A képzés célja a hatályos környezeti irányelvekre vonatkozó ismeretek bővítése, európai és hazai példák megismertetése, típushibák bemutatása, illetve az újonnan jelentkező követelmények (klímaváltozásnak ellenálló projektek, Víz Keret Irányelv 4.7 teszt) rendszerbe helyezése.

II.                  A képzés tematikája:

A képzés a 2016.01.14-i JASPERS szeminárium ismereteit adja tovább, kibővítve azt további példákkal és egyéb hazai információkkal. A képzés két részből áll:

1.      1000-1230 Általános ismeretek

-          EU környezetvédelmi szakpolitika,

-          Stratégiai Környezeti Vizsgálat - Strategic Environmental Assessment,

-          Vízkeret Irányelv, NATURA2000 megfelelések, Éghajlatváltozás-biztos projekt

-          Előzetes Vizsgálat – Screening,

-          Környezeti Hatás Vizsgálat - Environmental Impact Assessment,

-          Egységes Környezethasználati Engedély – Integrated Pollution Prevention & Control

-          megvalósításhoz, működtetéshez, üzemeltetéshez szükséges engedélyek

-          társadalmasítás, utógondozás, monitoring

1230-1330 Ebédszünet (ebédet a résztvevők egyénileg intézik, de a helyszínen van lehetőség meleg étkezésre)

2.      1330- 1700 Gyakorlati alkalmazás

-          SKV/SEA + EIA/KHV,

-          NATURA2000,

-          KHV Irányelv I. - II. Melléklet besorolási problémák

-          nagyprojektek környezeti megfelelése, (Támogatási Kérelem F. fejezet), egyéb kritikus pontok (megvalósítási engedély, hatásenyhítés/kompenzáció költségei)

Kávészünet

-          tipikus magyar hibák ágazatonként

-          esettanulmányok

-          útmutatók (JASPERS, DG ENV)

III.                A képzés célközönsége:

-          olyan Európai Uniós beruházások szereplői, melyeknek valamilyen szignifikáns hatása van/lehet a környezetre és ezért valamilyen szintű KHV vizsgálatot igényelnek:

-          nagyobb infrastrukturális beruházásokat kezelő Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek (főként közlekedési és környezetvédelmi projektek)

-          nagyprojektek kedvezményezettjei, tulajdonosai (50 M és 75 M EUR feletti környezetvédelmi és közlekedési beruházások), pl. Budapest Főváros, NIF, MÁV, Magyar Közút Nonprofit Zrt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Főtáv, Közép-Duna Vidéke projekt, és a kedvezményezettek tanácsadó, tervező cégei

-          nagyprojekt értékhatárt el nem érő, de több millió eurós beruházások kedvezményezettjei

-          szaktárcák és háttérszerveik (FM, OKTF, kormányhivatalok stb.)

-          engedélyező hatóságok, illetve az engedélyezésben közreműködő szakhatóságok (főként környezetvédelmi engedélyező hatóság, természetvédelem)

-          a környezeti hatásvizsgálatot készítő tervezők, szakértők

-          egyetemek, főiskolák (főként műszaki és környezettudományok)

IV.               Előadók, szervezők:

EU Bizottság, JASPERS:

- Przemyslaw Oginski, előadó, Európai Bizottság, Környezetvédelmi Főigazgatóság (DG ENV, NATURA2000)

- Gerzsenyi Gabriella, előadó, Európai Bizottság, Környezetvédelmi Főigazgatóság (DG ENV, KHV/SKV)

- Ismini Kyriazopoulou, JASPERS KHV tanácsadó, kérdésekre válaszol

- Ellenrieder Fruzsina, Kovács Camelia, Zeljka Zgaga, Európai Bizottság, Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO)

IH:

- Dálnoky Noémi, KEHOP HÁT, Szabályossági és Pénzügyi Főosztály (SZPF)

- Baranyai Beatrix, KEHOP HÁT, SZPF; szennyvíz, ivóvíz projektek

- Salamin Judit, KEHOP HÁT, SZPF; szennyvíz, ivóvíz projektek

- Gordos Éva, KEHOP HÁT, SZPF; hulladékos projektek

- Pécsi Zsófia, KEHOP HÁT, SZPF; árvízi projektek

- Réder Ferenc, előadó, KEHOP HÁT, SZPF; árvízi projektek,

- Dezső Viktória, előadó, KEHOP HÁT, Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztály; hulladékos projektek,

- Pusztai Szabolcs, előadó, KEHOP HÁT, Vízügyi és Természetvédelmi Végrehajtási Főosztály; rekultivációs, kármentesítési, ivóvíz/szennyvíz projektek,

- Békefi Edina, KÖZOP HÁT, Közúti Projektek Főosztály

- Papp Bernadett, KÖZOP HÁT, Kötöttpályás Projektek Főosztály

- Dr Szirányi András, előadó, NIF Zrt., Műszaki Koordinációs Titkárság

A képzés térítésmentes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációra 2016.04.20-ig van lehetőség EZEN a linken keresztül.