Keresés

Taggyűlés - vezetőségválasztás

Tisztújító taggyűlést tartott a Környezetvédelmi Tagozat

Az MMK Környezetvédelmi Tagozata 2014. május 8-án megtartotta tisztújító taggyűlését, melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. Megnyitó

2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló bizottság megválasztása

3. Beszámoló az elmúlt 4 évről

4. Alapszabály módosítás

5. A Jelölő Bizottság tájékoztatója

6. Szavazás az elnökre, az elnökségi tagokra és a Szakértői Testület tagjaira

7. Szavazat számlálás, környezetvédelmi szaktervezési tevékenység szabályozására javaslattervezet ismertetése

A taggyűlésen részt vett Barsiné Pataky Etelka elnök asszony is. Köszöntőjében a tagozat elmúlt négyéves munkájának elismerése mellett külön méltatta a leköszönő elnök, Gilyén Elemér több évtizedes, a Mérnöki Kamaráért és a környezetvédelemért folytatott kiemelkedő, példamutató munkáját.

A taggyűlés – 24 éves elnöki tevékenységének elismeréseként – Gilyén Elemért örökös tiszteletbeli alapító elnökévé választotta.

A taggyűlés titkos szavazással megválasztotta a Tagozat elnökét, elnökségét és a Szakértői Testület tagjait.  A megválasztott tisztségviselők:

elnök: Parragh Dénes

elnökségi tagok:  Dr. Bezegh András, Dr. Csenke Zoltánné, Dr. Fekete Jenő György, Gergely Edit, Dr. Kling István, Melegh Csongor, Pintér István, Dr. Szabó Imre és póttag: Tomosi Károly.

A Szakértői Testület tagjai:

elnök: Bite Pálné dr. aki egyben az elnökség tagja is

tagok: Dr. Feketéné Bicskei Éva, Gulyás Ágnes, Dr. Horváth Lajos, Janó István, Kapolcsi Imre, Dr. Kocsis Edit, Kónya Károly, Koppány György, Sallai Ferenc.

Az alelnökök megválasztására a június 12-én megtartandó elnökségi ülésen kerül sor.