Keresés

díjátadó

Az MMK Környezetvédelmi Tagozat díjátadó ünnepsége 2018. január 18-án.

A „Környezet Védelméért” kitüntetést Kovács Gyuláné dr. , Dr. Merétei Imre Tamás és  Reiniger Róbert , a „Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért” oklevelet Dr. Bartus Gábor és  Dr. Turai Endre  kapta.

A „Környezetmérnöki Diplomadíj” elismerésben részesültek: Csortos Gabriella (BMGE, konzulensei. Dr. Kazinczy László és Dr. Szabó József) , Dancs Mária (Soproni Egyetem, Dr. Vágvölgyi Andrea és Szakálosné Dr. Mátyás Katalin), Kovács Réka Tímea (BMGE, Dr. Bakos Vince ) és Horváth Viktória (BMGE, Dr. Cséfalvay Edit) 


A dijazottak és dijazókV. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, Nagy Gyula, a MMK elnöke, Parragh Dénes, tagozatunk elnöke és Dr. Fekete Jenő kuratóriumi elnök adták át a díjakat. 

A „Környezet Védelméért” kitüntetést az MMK Környezetvédelmi Tagozatának Elnöksége 2003-ban alapította. A Frigyer Barbara iparművésznő által készített kisplasztikát azok a kamarai tagok kaphatják meg, akik a környezetvédelem egy, vagy több szakterületén hosszú időn keresztül kiváló és eredményes teljesítményt nyújtottak, vagy valamely területen kimagasló eredményt értek el. Az Elnökség döntése alapján 2017-ben három kollégánk kapta meg a kitüntetést:

Kovács Gyuláné dr. 1978-ban szerzett környezetvédelmi szakmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán, és egyben elkötelezett híve lett a környezetvédelemnek. 1977-től Szolnokon a Víz- és Csatornamű Vállalat laborvezetője, majd a Közép-Tisza-vidéki VIZIG csoportvezetője volt. 1990-ben lett a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség első igazgatója. Részt vett az Országgyűlés környezetvédelmi munkájában, valamint az OMFB és a Környezetgazdálkodási Intézet kutatás-fejlesztési programjaiban. 1995-től a MOL Nyrt. Kutatás-Termelési Ágazati környezetvédelmi menedzsere, 2001-től a Honvédelmi Minisztérium miniszteri főtanácsadója volt. 2002-ben alapította meg saját cégét a Zöld Vonal 2000 Környezetvédelmi Tanácsadó Kft-t. Mezőgazdasági tudományból szerzett doktori oklevelet, részt vett környezetvédelmi szakemberek képzésében a Tessedik Sámuel Főiskola szarvasi karán. Legutóbb 2017 októberében, a Tisza szabályozás során 160 éve létrejött Szolnok – Alcsisziget történetét bemutató nagysikerű kiállítás anyaggyűjtője és egyik főszervezője volt. Munkáját mindig nagy pontossággal, precizitással végezte. Szakértelmét és több éves tapasztalatát szívesen osztotta meg munkatársaival. Az MMK Környezetvédelmi Tagozatának megalakulásától tagja. 2016 óta a Magyar Mérnöki Kamara örökös tagja.

Dr. Merétei Imre Tamás a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki és gazdasági mérnöki diplomát, majd műszaki doktori címet. Szakmai tevékenysége során alapvetően a közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok megoldásában szerzett kimagasló hazai és nemzetközi elismerést. Így a gépjármű motorok vizsgálatában, fejlesztésében, alternatív tüzelőanyagok alkalmazásában, a katalizátor technika fejlesztésében, a gépjárművek károsanyag-emissziójának vizsgálatában, ellenőrzésében és szabályozásában. Részt vett a hazai közlekedéspolitika kidolgozásában, irányította a stratégiai környezeti hatásvizsgálatok készítését, hazai és nemzetközi kutatócsoportokat vezetett, valamit kidolgozta a környezeti hatástanulmányok alapját képező gépjármű emissziós adatok kataszterét. Fontosabb munkái közé tartozik a földgázüzemű autóbuszmotor fejlesztése, a gépjármű közlekedés okozta légszennyezés vizsgálata és elemzése, valamint több levegőtisztaság-védelmi tervezési segédlet kidolgozása. Hazai és nemzetközi körökben egyaránt ismert publikációs tevékenysége. A fiatal szakemberek képzésében is szerepet vállalt, a hazai légszennyezés csökkentést végző szakemberek oktatásában vesz részt. Fontos szerepe volt a hazai katalizátor-program megvalósításában. A Budapesti és Pest-megyei Mérnöki Kamara tagja.

Reiniger Róbert közel 50 éve tevékeny résztvevője a hazai környezetvédelemnek. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki és gazdasági mérnöki diplomát. A MÉLYÉPTERV tervező mérnökeként több szennyvíztisztító berendezés technológiai tervezésében vett részt. Szakmai érdeklődésének fő területe az anaerob iszapkezelés volt. 1987-től a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériumban osztályvezetőként, majd főosztályvezetőként dolgozott, 1990-től a Környezetvédelmi Főfelügyelőség hivatalvezető-helyettese, majd hivatalvezetője. Jelentős szerepet játszott a környezetvédelmi felügyelőségek irányításában, és mint a másodfokú hatóság irányítója nagymértékben hozzájárult a pártatlan és magas színvonalú hazai környezetvédelmi hatósági jogalkalmazás megvalósulásában. 1996-tól a Deloitte környezetvédelmi tanácsadás üzletágának igazgatója. Ez időszakban is aktív kapcsolatot tartott a környezetvédelmi szakmával, a volt kollégákkal. Az elmúlt 20 évben az általa vezetett üzletág a legtöbb hazai vállalatnak végzett környezetvédelmi tanácsadást, számos jelentős környezetvédelmi tanulmány, hatásvizsgálat készítését irányította. Nevéhez fűződik a Deloitte által alapított Zöld Béka Díj, melyet a legjobb fenntarthatósági környezetvédelmi jelentést készítő nagyvállalatnak ítélnek oda minden évben. Oktatói tevékenységet is folytat, a BME Vizi Közmű és Környezetmérnöki Tanszékén a környezeti hatásvizsgálatok tárgy oktatója. A Budapesti és Pest Megyei Kamara tagja.

A „Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért” oklevelet 2004-ben alapította a Tagozat Elnöksége. A kitüntetést a környezetvédelmi műszaki felsőoktatásban, szakmérnök képzésben országos szinten mutatott kimagasló teljesítményért lehet megkapni. A felsőoktatásban résztvevő intézmények vezetői által beküldött javaslatok alapján az MMK Környezetvédelmi Tagozat Elnöksége két oktatónak ítélte oda a kitüntetést:

Dr. Bartus Gábor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa két évtizede vesz részt a műszaki felsőoktatásban. Elsősorban hulladékgazdálkodás, hulladékmenedzsment tárgyak komplex szemléletű oktatásában, kutatásában vesz részt kimagasló teljesítménnyel a BME, az University of San Francisco, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem keretei között. A BME Doktori Tanácsa tagjaként részt vesz PhD. hallgatók felkészítésében is. A környezetvédelem, illetve a fenntarthatóság természettudományos (termodinamikai) műszaki és gazdasági szempontjai együttes alkalmazásával, a termelési globális korlátok értelmezésével Magyarországon nem művelt kutatási területet eredményesen honosított meg. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkáraként jelentős szervezőmunkával támogatja az akadémia – kormányzat – ipar – civil szféra kommunikációját. Az Országgyűlés tanácsadó szervezetének menedzselésében fontos és jelentős szerepet játszik. Mindezen területek tudományos kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységének tapasztalatait az oktatásban is hasznosítja, a jövő környezetmérnökeinek és tudományos szakembereinek képzésében, nevelésében.

Dr. Turai Endre intézetigazgató, intézeti tanszékvezető egyetemi docens a környezetmérnök képzés 20 éve történt megindítása óta vesz részt a Miskolci Egyetemen a környezetmérnök hallgatók oktatásában. Az első tíz évben a környezet-geofizikus hallgatóknak több kötelező és választható tárgyat oktatott, a kétszintű képzés bevezetése óta pedig mind az alapszakos mind pedig a mesterszakos környezetmérnök képzést segíti a környezetfizika, a geofizikai adatfeldolgozás, és a geofizikai kutatások gazdaságtana tárgyak oktatásával. 2005 és 2014 között, az angol nyelvű European Geotechnical and Environmental Courses képzésben a Környezetvédelmi Geofizikai kurzusok oktatásában vett részt. Alapításától tagja a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának. Több, a környezetvédelemmel kapcsolatos TDK dolgozatot, diplomamunkát és PhD témát vezetett és jelenleg is vezet. Egyik fontos kutatási területe a környezetszennyezések geofizikai módszerekkel végzett állapotvizsgálata. Ezen a szakterületen több nemzetközi és hazai kutatási projektben vett részt, illetve közel félszáz K+F munkát irányított. Ezek során szerzett gyakorlati tapasztalatait jól hasznosítja oktatási tevékenységében.

Az okleveleket Szalai Katalin grafikusművész készítette.

A „Környezetmérnöki Diplomadíj” odaítéléséről az egyetemek által beküldött diploma-pályázatok értékelése után az MMK Környezetvédelmi Tagozatán beül működő Bizottság tett javaslatot. A Bizottság döntése alapján 2017-ben négy díjat adtunk ki:

Kiemelt díjazásban részesültek:

Csortos Gabriella, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karán végzett. Diplomatervének címe: „Vasúti felépítmény rezgéscsökkentő elemei rezgésátviteli és rezgéscsökkentő hatásainak kísérleti vizsgálata és értékelése”. Konzulensei: Dr. Kazinczy László egy. docens és Dr. Szabó József egy. adjunktus voltak.

Dancs Mária, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának végzős hallgatója. Diplomadolgozatának címe: „Erdőgazdálkodási munkák környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata a Zalaerdő Zrt. Bánokszentgyörgyi Erdészetének területén”. Konzulensei: Dr. Vágvölgyi Andrea egy. adjunktus és Szakálosné Dr. Mátyás Katalin voltak.

Kovács Réka Tímea a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának végzős hallgatója. Diplomadolgozatának címe: „Az eleveniszap szerkezetének és radiológiai tulajdonságainak vizsgálata súlyos tápanyaghiány esetén”. Konzulense Dr. Bakos Vince egy. tanársegéd volt.

Horváth Viktória aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán végzett. Diplomatervének címe: „Nehézfém-tartalmú technológiai hulladékvizek kezelése nanoszűréssel”. Konzulense Dr. Cséfalvay Edit egy. adjunktus volt.

Gratulálunk minden kitüntetettnek!

Az ünnepség második felében érdekes előadásokat hallottunk két kitüntetett kollégától.

Dr  Bartus Gábor „A környezetpolitika lehetetlensége – mítoszok és közhelyek a környezetvédelemben”, és Reiniger Róbert „Legszemélyesebb közügyeim (a hazai környezetvédelem 50 esztendeje)” címmel tartottak előadást

Budapest, 2018. január 18.

Dr. Fekete Jenő György
a Kuratórium elnöke