Keresés

Búcsu

Tagozatunk korábbi elnökhelyettese, majd tiszteletbeli elnöke, Prof. Dr. Szebényi Imre 1952 végétől aspiránsaként a BME Kémiai Technológia Tanszékén dolgozott. Kutatási eredményei alapján 1957-ben a kémiai tudomány kandidátusa, majd 1978-ban a kémiai tudomány doktora lett. A Tanszéken 1955-ben tanársegédnek, 1960-ban adjunktusnak, 1964-ben docensnek, 1980-ban egyetemi tanárnak nevezték ki. l967 és 1991 között ellátta a tanszékvezetői, 1964 és 1974 között a dékánhelyettesi tisztet. Egyik kidolgozója és megszervezője volt a posztgraduális környezetvédelmi szakmérnök- és a graduális környezetmérnök–képzésnek. Számos hazai és külföldi tudományos, szakmai szervezet, egyesület, bizottság, kuratórium, programtanács, szerkesztőbizottság, minősítőbizottság elnöke, alelnöke, tagja, 7 könyv, 185 publikáció, 27 egyetemi jegyzet, 10 szabadalom szerzője, társszerzője, társfeltalálója. Munkássága elismeréseként kapott BME Díszplakettet, Friedrich List, Pro Natura, Varga József Érmet, Környezetért Emlékérmet, Szikla Géza-, Zielinski- és Pázmány Péter Felsőoktatási díjakat, valamint 2002-ben a Széchenyi Díjat, 2004-ben a Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért kitüntetést. 2007-ben a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagjává választotta.

Pénteken a Szt. Gellért Templomban helyezték örök nyugalomba. A MMK Környezetvédelmi Tagozata részéről búcsúztatót Dr. Fekete Jenő mondott.