Keresés

Tagozati díjátadó

Janó István, Bálint Mária és Dr. Beregi László kitüntetettek
2015. január 22-én a Kamara dísztermében Barsiné Pataky Etelka, a MMK elnöke, Parragh Dénes, a Környezetvédelmi Tagozat elnöke és V. Németh Zsolt államtitkár adta át a Környezetvédelmi Tagozat 2014. évi díjait. Bálint Mária. Dr. Beregi László és Janó István "A Környezet Védelméért", Béres András  (Szent István Egyetem), Dr. Debreczeni Ákos (Miskolci Egyetem),  Dr. Kaszás Ferenc (Pécsi Tudományegyetem) és Varga Antal (Eötvös József Főiskola) a "Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért", továbbá Czinkota Zsuzsanna  (Miskolci Egyetem), Pintér Máté (Szegedi Tudományegyetem) és Guba Sándor   (Pannon Egyetem) a "Környezetmérnöki Diploma Díj" kitüntetéseket vehette át.

Az MMK Környezetvédelmi Tagozat Díjátadó Ünnepsége, 2015. január 22.
Az összes kitüntett Parrag Dénes tagozati elnök és V. Németh Zsolt államtitkár társaságában
A „Környezet Védelméért” kitüntetést az MMK Környezetvédelmi Tagozatának Elnöksége 2003-ban alapította. A Frigyer Barbara iparművésznő által készített kisplasztikát azok a kamarai tagok kaphatják meg, akik a környezetvédelem egy, vagy több szakterületén hosszú időn keresztül kiváló és eredményes teljesítményt nyújtottak, vagy valamely területen kimagasló eredményt értek el. A Kuratórium döntése alapján 2014-ben három kollégánk kapta meg a kitüntetést:
Bálint Mária 1982-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. Szakmai pályáját a Környezetvédelmi Intézetben kezdte vizsgáló-mérnökként, ahol később laborvezetőnek nevezték ki. Az itt eltöltött idő alatt több mint száz mérési szabványt dolgozott ki a levegőtisztaság-védelmi, a vizek, a talajok, a hulladékok vizsgálata területén. Részt vett a környezetvédelmi jogalkotás szakmai előkészítésében, és nevéhez fűződik a 80-as és 90-es évek sok havária eseményének feltárása is. Megalapította a Bálint Analitika Kft-t, mely 100 %-ban magyar tulajdonú családi vállalkozás. Mint a Kft tulajdonosa és vezetője nagy összegű saját anyagi és szellemi forrásokat különített el alacsony költségű, hatékony környezetbarát, tiszta technológiák fejlesztéséhez. Miközben saját maga is továbbképezte magát, 1986-ban Műszeres Analitikus Szakmérnöki Diplomát szerzett, majd Környezet Gazdaságtant tanult a Budapesti Műszaki Egyetemen, olyan oktató műhelyt alakított ki, ahol az elmúlt 15 évben több mint száz egyetemi hallgató kapott lehetőséget környezetvédelmi laboratóriumi gyakorlatok megszerzésére. A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának tiszteletbeli oktatója, a Magyar Mérnöki Kamara környezetvédelmi szakértője, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagja.
Dr. Beregi László 1977-ben a Miskolci Nehézipai Műszaki Egyetemen szerzett geológusmérnöki diplomát. Munkásságát még ez évben a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóságon, Szolnokon kezdte meg vízföldtani-környezetföldtani szakterületen. 1991 és 2010 között a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőségnél dolgozott mint környezetgazdálkodási, majd vízkészlet-szabályozási osztályvezető. Munkája kiemelten a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmével kapcsolódott össze, számos vízbázisbővítési - vízbázisvédelmi tanulmányt készített, előadásokat tartott a Hidrológiai Társaság szervezésében, rendszeresen publikált, a Magyarország holtágai címmel megjelent könyv szerkesztőjeként is közreműködött. 1982-től folyamatosan több szakértői, tervezői munkát végzett vízföldtani szakvéleményezés, vízbeszerzés, kútfúrás, hévízkút-kiképzés, hévízhasznosítás, monitoring-hálózat tervezés, és más szakterületeken. Munkáját környezetvédelmi szakmérnöki végzettsége is segíti. 2010-től önálló szakértőként ill. tervezőként dolgozik. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara alapító tagja, a Környezetvédelmi Szakcsoport elnöki feladatait látrta el 2013-ig. Ma is aktívan segíti a Tagozat munkáját.
Janó István a Veszprémi Vegyipari Egyetemen szerzett okl. vegyészmérnöki, majd környezetvédelmi szakmérnöki diplomát. 1980 óta dolgozik a környezetvédelem területén, kezdetben az államigazgatásban, később a privát szférában. Elsődleges feladatának a környezetvédelmet, mint szakmát tekintette a jogszabályi és a hatósági munka túlhangsúlyozása helyett. Meghatározó szerepe  volt a magyar környezetvédelmi államigazgatásban, a környezeti kármentesítésekben. Az Országos Környezeti Kármentesítési Program koordinátoraként kidolgozta a kármentesítés országos rendszerét, intézményi hátterét. Szakértő volt a kolontári (ajkai) vörösiszap tragédiánál, és a privát szférában is rendszeres szakértői tevékenységet folytat. Kiemelt fontosságúnak tartja a környezetvédelmi oktatást és képzést, a Pannon Egyetemen részt vesz a diplomadolgozatok bírálatában, szervezője környezetvédelmi konferenciáknak, továbbképzéseknek, a Magyar Szabványügyi Testület Oktatási Központjának bejegyzett előadója, továbbá részt vesz a környezeti rendszermérnök és auditor képzésben. A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara Tagja, a területi Környezetvédelmi Szakcsoport vezetője.
A „Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért” oklevelet 2004-ben alapította a Tagozat Elnöksége. A kitüntetést a környezetvédelmi műszaki felsőoktatásban, szakmérnök képzésben országos szinten mutatott kimagasló teljesítményért lehet megkapni. A felsőoktatásban résztvevő intézmények vezetői által beküldött javaslatok alapján az MMK Környezetvédelmi Tagozat Elnöksége a következő négy oktatónak ítélte oda a kitüntetést:
Dr. Béres András egyetemi docens, a Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar oktatója 22 éve foglalkozik környezetvédelemmel, környezet-technológiai kutatásokkal és oktatási programok kidolgozásával. Több hazai felsőoktatási intézmény óraadó tanára, a szagkibocsátással kapcsolatos kutatások egyik legismertebb szakértője. Közreműködésével újult meg a gödöllői környezetmérnök képzés.
Dr. Debreczeni Ákos dékánhelyettes, a Miskolci Egyetem intézeti tanszékvezető egyetemi docense a kezdetek óta vesz részt az alapszakos környezetmérnök hallgatók oktatásában. Jelenleg BSc szinten geomechanikát, geotechnikát, PhD szinten pedig föld alatti hulladék-elhelyezési technikákat tanít. A geomechanika tárgy keretein belül foglalkozik a bányászat környezeti hatásaival, különösen a víznívó csökkentés, az aláfejtés és az ipari rezgések területeivel. Ennek a széleskörű tevékenységnek az eredményeként konzulensként számos hallgató diplomatervének, TDK dolgozatának elkészítését segítette igen magas színvonalon.
Dr. Kaszás Ferenc a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karának nyugalmazott főiskolai docense. 1973-tól a geológia, geotechnika szakterületen tevékenykedett adjunktusként, majd docensként. A környezetmérnök hallgatók oktatásában kezdetektől részt vesz, jelenleg is óraadóként tevékenykedik a környezetmérnök és építőmérnök szakokon. Nagy súlyt helyez a hallgatók gyakorlati képzésére. Számos tudományos publikációval, tanórán kívüli előadással, egyetemi, főiskolai jegyzettel kutatási jelentéssel gazdagította a környezetmérnöki oktatás geológiai, geotechnikai hátterét.
Dr. Varga Antal az Eötvös József Főiskola Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetének docense, akinek a 2014-15-ös tanév a negyvenedik megkezdett tanéve. Munkáját jellemzi a kifejezetten sok terepmunka és mérőgyakorlat. Szakterületét mindig a technikai fejlődést, fejlesztéseket figyelembe véve, önmagát továbbképezve, és az általa oktatott szaktárgyak tananyagait folyamatosan fejlesztve végezte. Elévülhetetlen érdemei vannak az intézet eszközparkjának fejlesztésében. Részt vett nemzetközi pályázatokban megvalósult mérőgyakorlatok szervezésében, hallgatóit mindig a természet szeretetére, ismeretére és tiszteletére neveli.
Az okleveleket Szalai Katalin grafikusművész készítette.
A „Környezetmérnöki Diplomadíj” odaítéléséről az egyetemek által beküldött diploma-pályázatok értékelése után az MMK Környezetvédelmi Tagozatán beül működő Bizottság tesz javaslatot. A Tagozat Elnökségének döntése alapján 2014-ben két első díjat és egy harmadik díjat adtunk ki.
Első díjat kaptak:
Czinkota Zsuzsanna a Miskolci Egyetem volt hallgatója. Diplomadolgozatának címe: Felszín alatti vízadó képződmények szivárgási tényezőjének mesterséges csökkentése, és ennek alkalmazási lehetőségei. Konzulense: Dr. Kovács Balázs egyetemi docens.
és
Pintér Máté a Szegedi Tudományegyetem volt hallgatója. Diplomadolgozatának címe: Légköri korom aeroszolok lézerablációs elven alapuló modellezése. Konzulense: Dr. Ajtai Tibor tud. munkatárs
Harmadik helyezett: 
Guba Sándor a Pannon Egyetem volt hallgatója. Diplomadolgozatának címe: Szennyezett talajvíz vizsgálata biológiai és fotokatalitikus módszerekkel. Konzulensei: Dr. Somogyi Viola és Dr. Szabóné Dr. Bárdos Erzsébet.
Gratulálunk minden kitüntetettnek!
Budapest, 2015. január 22.