Keresés

Tisztújítás


(A képen Nagy Gyula az MMK elnöke és Parragh Dénes a tagozat régi-új elöke)
2018. május 24., csütörtök - 11 órai kezdettel lezajlott a tisztújító közgyűlés, amelyen Parragh Dénest, a tagozat korábbi elökét újraválasztották, és új elnökséget, illetve szakértői testületet is választott a tagság. A választások végeredménye:
Parragh Dénes elnök. Elnökségi tagok: Baloghné Gaál Zsófia, dr. Bezegh András, Bite Pálné dr. Pálffy Mária, dr. Csenke Zoltánné, Deli Balázs, Gergely Edit, Melegh Csongor, Pintér István. Póttagok: dr. Vámos Árpádné és Lonsták László. A szakértői testület elnöke: Reiniger Róbert. A szakértői testület tagjai: dr. Feketéné Bicskei Éva, Janó István, Kapolcsi Imre, Koppány György, Nagy Orsolya Kornélia, Pusztai Krisztina, Sallai Ferenc, Zala Izabella. A testület póttagjai: Barna Sándor és dr. Czupy Imre.

Javaslatkérés kitüntetésekre


Az MMK Környezetvédelmi Tagozatának Elnöksége javaslatokat kér a következő kitüntetések adományozására:
1. A "Környezet Védelméért" kitüntetést az Elnökség 2003-ban alapította. Azok a kamarai tagok kaphatják meg, akik a környezetvédelem egy, vagy több szakterületén hosszú időn keresztül kiváló és eredményes teljesítményt nyújtottak, vagy valamely területen kimagasló eredményt értek el. Javaslatot bárki tehet. Évenként max. 3 fő díjazható.
2. A "Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért" kitüntető oklevelet 2004-ben alapította a Tagozat Elnöksége. A kitüntetést a környezetvédelmi műszaki felsőoktatásban, szakmérnök képzésben országos szinten mutatott kimagasló teljesítményért lehet megkapni a felsőoktatásban résztvevő intézmények vezetői által beküldött javaslatok alapján. Évenként max. 3 fő díjazható.
3. A "Környezetmérnöki Diplomadíj" odaítéléséről az egyetemek által beküldött diplomadíj pályázatok értékelése után a tagozaton belül működő Bizottság javaslata alapján a Tagozat elnöksége dönt. Az egyetemek az MSc ill. osztatlan képzésben részesült hallgatók diplomadolgozatával pályázhatnak. Egy évben max. három díj adható ki.
A javaslatokat a "Környezet Védelméért" és a "Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért" kitüntetésre 2018. november 12-ig kérjük beküldeni Dr. Fekete Jenő György e-mail címére: fekete.jeno1@chello.hu. A javaslat elküldését - a biztonság kedvéért - kérjük megerősíteni az 1-385-6373-as telefonszámon (üzenetrögzítő van). A javaslathoz kérjük kitölteni az ITT található űrlapot, valamint kérünk mellékelni egy 10-15 soros laudációt és egy szakmai önéletrajzot A hiányosan beküldött, vagy a határidő után beérkezett javaslatokat nem áll módunkban értékelni.
A "Környezetmérnöki Diplomadíjat" az MMK Környezetvédelmi Tagozata hirdette meg 2018. májusában az érintett egyetemeknek megküldött levélben. Kérjük, hogy az abban foglalt feltételeket szíveskedjenek betartani.
Díjátadás
A díjak átadására 2019. január végén kerül sor az MMK székházában ünnepélyes keretek között. A kitüntetettek és a javaslattevők erről írásban értesítést kapnak.
Budapest, 2018. szeptember hó