Keresés

Felhasználói feltételek

Felhasználói feltételek
Felhasználói feltételek
1. A szolgáltató személye
A személyes adatok tekintetében a honlap üzemeltetője mint Szolgáltató minősül adatkezelőnek.

2. A Felhasználási feltételek és Adatkezelési szabályzat hatálya
Jelen felhasználási feltételek és Adatkezelési szabályzat - továbbiakban Szabályzat - a http://www.kvtagozat.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Szabályzat határozatlan időre szól azt a Szolgáltató bármikor módosíthatja. A Szabályzat jelen menüpont alatt folyamatosan olvasható így a módosítások is folyamatosan elérhetők. A felhasználó így dönthet a módosítás elfogadásáról illetve regisztrációja törléséről.

3. A honlap célja
A honlap célja a környezetvédelmi  mérnöki tevékenység jogszerűségének biztosítása  szakmai színvonalának emelése támogatása és érdekképviselete. A honlapon működő adatbázist a Szolgáltató és a regisztrált felhasználók építik.

4. A honlap igénybe vétele
A honlapon keresni bármely felhasználó jogosult a hozzászólás feltöltés funkciók viszont csak regisztrációval érhetők el. A regisztráció név és e-mail cím megadásával lehetséges. Regisztráció után a leendő felhasználó egy aktivációs kódot kap a megadott e-mail címre amelyre kattintva aktiválni tudja regisztrációját. A regisztráláskor megadott jelszó később bármikor módosítható. Regisztrálás után a felhasználó a honlap összes funkcióját használhatja a \"Segítség a használathoz\" menüpontnak megfelelően.

5. Személyes adatok kezelése
A Szolgáltató a regisztrált cégek nevét címét önkéntes hozzájárulás alapján elérhetőségeit kezeli annak érdekében hogy az érdeklődők a felhasználóval a kapcsolatot felvehessék. A megadott adatokat a felhasználók bármikor módosíthatják illetve regisztrációjukat törölhetik.
A regisztráció valamint az oldalak megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP- címe. Ez a naplófájlban rögzített adat csak statisztikai célra kerül felhasználásra azokat a Szolgáltató csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

6. A felhasználók felelőssége
A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért kellemetlenségekért amelyek abból adódnak hogy a felhasználó nem kellő körültekintően járt el az oldal használata során. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért ha a felhasználó adatai a felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.
A felhasználó köteles az oldalt tisztességesen mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával használni. Felhasználó köteles a hatályos jogszabályokat betartani és a felhasználás során köteles minden olyan tevékenységtől tartózkodni amely jogellenes vagy sérti más felhasználók érdekeit.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra hogy a Szabályzatot be nem tartó felhasználót az oldalról véglegesen törölje jogszabálysértés esetén azt a hatóságoknak bejelentse.

7. A Szolgáltató felelőssége
A Szolgáltató vállalja hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folytonossága érdekében.
A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak védelme érdekében.
A Szolgáltató törekszik a felhasználókkal való megfelelő együttműködésre az esetleges viták békés úton történő rendezésére.
A Szolgáltató az oldal működése során bekövetkező esetleges üzemzavarok működési problémák mielőbbi elhárítására törekszik az ebből adódó károkért felelősség nem terheli.
A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal amennyiben jogsértést tapasztalt abban az esetben az előző pontban leírtak szerint jár el.

8. Joggyakorlás
A felhasználók panaszaikkal kifogásaikkal közvetlenül a Szolgáltatóhoz fordulhatnak a megadott elérhetőségeken illetve a Szolgáltató mindent megtesz az esetleges jogsértések elhárítása és jövőbeni megismétlődésének elkerülése érdekében.
Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő érvényesítheti jogait.