Keresés

Szakértők

A szakértői engedélyek kiadását a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről című jogszabály rögzíti.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenység– a vonatkozó jogszabály szerint –  a környezeti elemek védelmével, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodással kapcsolatos műszaki, természettudományi jelenségek ok-okozati összefüggéseinek értékelése, az ehhez szükséges adatgyűjtési tevékenység végzése, környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi dokumentációk összeállítása, továbbá a vizek hasznosításával, a vízkészletekkel történő gazdálkodással, kártételeik elhárításával és a vízilétesítmények létesítésével, üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos dokumentáció összeállítása, szakvélemény készítése, kivéve a vízgazdálkodási tervezői tevékenységet.
A  szakértő csak meghatározott szakértői szakterületen, illetve részterületen végezhet tevékenységet, amelyre engedéllyel rendelkezik. A szakértői tevékenység folytatásához felsőfokú végzettség és meghatározott időtartamú szakmai gyakorlat szükséges.
A Környezetvédelmi Tagozat illetékessége a

  • hulladékgazdálkodás
  • levegőtisztaság-védelem
  • víz- és földtani közeg védelem
  • zaj- és rezgésvédelem

szakmai területeke jogosító szakértői engedélykérelmek minősítésére terjed ki.