Keresés

Országos kamarai választások

Parragh Dénest, tagozatunk elnökét az országos kamara alelnökévé,  Dr. Csenke Zoltánné Zsókát, tagozatunk elnökségének tagját az országos kamara elnökségének tagjává választották.

A Magyar Mérnöki Kamara 2021. július 2-i küldöttgyűlésén Wagner Ernő okleveles építőmérnököt választotta országos elnöknek.  Alelnökké választották Gyurkovics Zoltánt, Parragh Dénes Andrást, Reich Gyulát és Szőllőssy Gábort. A megválasztott elnökség tagjai: Baumann Mihály, Bezzeg János, Buzás Zoltán, Dr. Csenke Zoltánné, Fenyvesi Csaba, Harkai Balázs, Holló Csaba, Kun Gábor, Lakits György, Dr. Szepes András József, Wéber László és Zalavári István.

Az új elnök bemutatkozása a Mérnök Újság 2021. májusi számában:

Wagner Ernő

Kamaránk új alapszabályának elfogadását több okból is elsőren­dűnek tartom. Egyrészt módot adna arra, hogy – a XXI. századra adaptálva – visszatérjünk alapításunk, alapító elnökünk szellemi­ségéhez, tehát az alulról építkezéshez, a mérnök képviseletének elsődlegességéhez. Másrészt felszámolná azt a nyomasztó víziót, miszerint ellentét feszül a tagozatok és a területi kamarák között. Megteremtené, a tagozatoktól elvárt magas szintű szakmaiság fejében, a kiszámítható, szubjektivitástól mentes, korrekt tago­zati finanszírozást is.

Az új típusú kamarai működéshez megfontoltan, de sebessé­get kell váltanunk, autónkat át kell alakítani zöld rendszámosra, és automata váltóra kell bízni a működést, mert így a haladás már nem csak a vezetőn múlik. Belső közös dolgaink rendbetételéhez nélkülözhetetlen egy, a döntés-előkészítésben nyitott és együtt­működő, a végrehajtásban határozott elnökség. Bár a kamara pénzügyi forrása „pro forma” nem klasszikus közpénz, de közös­ségünk pénze. Ezért a gazdálkodás teljesítményalapú takarékos­ságát, racionalitását biztosítani kell, a mindenkori átláthatóság pedig alapkövetelmény.

Külső környezetünkben el kell ismertetnünk, hogy mérnök nélkül nincs társadalmi-gazdasági fejlődés. A jövőben karakte­resebben kell képviselni a mérnökök álláspontját, a jogszabályok véleményezésében is markánsabban kell megjelenni a mérnö­ki szempontoknak. A torzulást tökéletesen mutatja a közbeszer­zés, ahol a mérnöki létesítmények megvalósításának nemrég még a mérnök volt a gazdája, mára ez a folyamat döntően jogi aktussá vált. Szakértőként érzékelem ennek a deformációnak a hátrányait. A nemzetgazdaság továbbfejlődése érdekében kez­deményezően tennünk kell a vonatkozó jogszabályi környezet pozitív változásáért. Elképzelhetőnek tartanám akár azt is, hogy kamaránk megfelelően támogassa a mérnökök akkreditált köz­beszerzési szaktanácsadóvá válását annak érdekében, hogy visszakerüljön felügyeletünk alá az, ami a mi szakmánk. Ez jelentős lépés lehet a mérnöki szakma elvárható társadalmi megbecsü­lésében is.

Továbbképzési rendszerünkben a tematikát döntő részben át kell alakítani annak érdekében, hogy a mérnök ne csak mikrokör­nyezetében legyen felkészült, de a társadalmi közegben is eliga­zodjon, mert csak így lesz „párbeszédképes”.

A mérnökutánpótlás érdekében is sok a tennivalónk: bemutat­ni a szakma szépségeit, konkrét együttműködésre lépni a műsza­ki felsőoktatási intézményekkel (például gyakorlóhelyek szerve­zése, felajánlása). Személyes élményeim alapján cáfolom a duális képzéshez kapcsolódó kétségeket, mert ebben a hallgatók fejlőd­nek, és enélkül több tehetség sosem jutott volna be a felsőokta­tásba. Ezt az új és tapasztalatom szerint hasznos mérnökképzési formát, a színvonalas képzéseket a „jövő mérnöke” érdekében se­gítse, támogassa kamaránk.

A megújuló kamara célja egy kölcsönvett mondattal élve: szakmánk legyen méltó régi nagy híréhez.

 

névjegy

1959-ben, Pécsett születtem. Okl. építőmérnöki diplomámat a BME-n szereztem. A Mérnöktovábbképző Intézetben minőségvé­delmi és energetikai képzésben vettem részt, és elvégeztem az MMK Statikus Mesteriskoláját is. Üzleti ismereteimet a Kürt Aka­démián fejlesztettem. 36 éve élek házasságban, lányunk ügy­véd, fiunk szintén okl. építőmérnök. 1992-től dolgozom az álta­lunk alapított mérnöki kft.-ben. Több szakterületen van tervezői és szakértői jogosultságom. Tagja vagyok a Teljesítésigazolási Szakértői Szervnek, emellett több jelentős szakértői véleményt készítettem, melyek közül kiemelkedik a Nemzeti Atlétikai Köz­pont projekttervének elemzése. Jelenleg a Somogy Megyei Mér­nöki Kamara elnöke, több tagozat tagja vagyok. Részt vettem az új alapszabályunkat előkészítő bizottságban. A Mérnök Újságban rendszeresen publikálok.